Actueel

Waterinnovatieprijs voor Diefdijklinie!!!

De afgelopen jaren werkte Richard als omgevingsmanager voor project Diefdijklinie, onderdeel Nieuwe Hollandse Waterlinie. Als beloning voor dit omvangrijke, innovatieve en complexe project viel het projectteam, op moment van oplevering, in de prijzen. Het Waterschap Rivierenland ontving eind 2016 de Waterinnovatieprijs in de categorie Waterveiligheid! De jury merkte op:

"Het project, dat onderdeel is van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, ... gaat verder dan het primaire doel waterveiligheid en het verbeteren van de dijk alleen: Het waterschap wil de dijk veilig maken. Het Rijk en de provincies willen de Hollandse Waterlinie opknappen. En de bewoners willen de verkeersveiligheid verbeteren. De overheden en instanties sloegen de handen ineen. Zo ontstond één plan, met één overheidsloket, één wettelijke procedure en één uitvoerder. Eric Luiten, Rijksadviseur voor Landschap en Water 2012-2016, noemt de versterking van de Diefdijk ‘een voortreffelijk voorbeeld van een omgevingssensitieve benadering van hoogwaterveiligheid...'. Er is gewerkt aan behoud van het karakteristieke profiel, de bewoning en handhaving van hoogstamfruit. Ook wordt de dijk verkeersveiliger gemaakt en worden wandelpaden, dijktrappen, verblijfplekken en parkeerplaatsen aangelegd om recreatie mogelijk te maken. De dijk maakt ook onderdeel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en is daarmee rijk aan cultuurhistorie. Door de goede samenwerking ... is er draagvlak en grote betrokkenheid ontstaan en konden al deze werkzaamheden in gezamenlijkheid gerealiseerd worden".

Zie tabblad Fotografie voor meerdere collages van de uitvoering van dit project.