Home

Uw drijvende kracht

Met Richard TRENN!NG haalt u een toegewijd, sensitief persoon in huis. Inzetbaar van ambitiebepaling tot realisatie. Hij is de drijvende kracht achter uw werk en is toegankelijk en betrokken. Zijn brede, praktische ervaring maakt Richard inzetbaar binnen gebiedsprocessen en integrale projecten in de openbare ruimte. Zijn rol is veelal verbindend, aanjagend en adviserend. Dit op het grensvlak van water, cultuurhistorie, natuur & landschap, landbouw, recreatie en maatschappelijke betrokkenheid. Fotografie zet hij daarbij in als middel.

Meerwaarde

Richard TRENN!NG onderscheidt zich door:

  • Een hartelijk, extravert karakter. Succesvol in het leggen van contacten en brengen van beweging;
  • Openheid en integriteit als belangrijke peiler;
  • Vanuit een praktische, resultaatgerichte achtergrond, uw ambitie doorvertalen naar concrete, uitvoerbare en beheerbare projecten;
  • Over beleidsvelden heen kunnen kijken en deze verbinden. Zoekend naar synergie;
  • Ontzorgen van opdrachtgevers en servicegericht werken. Een groot doorzettingsvermogen en hoge productiviteit.