Home

Uw drijvende kracht

Met Richard TRENN!NG haalt u een toegewijde, sensitieve kracht in huis. Inzetbaar van ambitiebepaling tot realisatie. Hij is de drijvende kracht achter uw werk en is toegankelijk, resultaatgericht en betrokken. Zijn brede, praktische ervaring maakt Richard inzetbaar binnen gebiedsprocessen en integrale projecten in de openbare ruimte. Zijn rol is veelal verkennend, stimulerend, verbindend, structurerend en aansturend. Dit in het veld van gebiedsontwikkeling; water, landbouw, natuur & landschap, cultuurhistorie, recreatie en maatschappelijke betrokkenheid. Fotografie zet hij daarbij in als communicatiemiddel.

Meerwaarde

Richard TRENN!NG onderscheidt zich door:

  • een hartelijk, extravert karakter. Succesvol in het leggen van contacten en beweging brengen in een gebied;
  • openheid en integriteit als belangrijke peiler in doen en laten;
  • vanuit een praktische, resultaatgerichte achtergrond, uw ambitie doorvertalen naar concrete, uitvoerbare en beheerbare projecten;
  • over beleidsvelden heen kunnen kijken en deze verbinden. Zoekend naar 'de bedoeling' en kansen voor synergie;
  • ontzorgen van klanten en servicegericht werken. Een groot doorzettingsvermogen en hoge productiviteit.